fredag 28 maj 2010

TAG PLATS ! Dörrarna stäng - Emanuel Minos - Profetiska syner blir verklighet inför våra ögon!

Det är dags att ta plats!
Tiden går mot sin avslutning och väckelseropet ljuder:
Vi får inte sova!
Följ med på en resa in i Emanuel Minos visdom och erfarenhet.
Vårt tusenåriga kristna arv är ett stort privilegium, som han ser ännu tydligare än tidigare.
Han påminner oss också om vad det arvet har betytt för Norden.
Med profetisk skärpa tar han tempera­turen på det nuvarande andliga läget,
och delar med sig av angelägen undervisning och starka profetiska syner som gäller Skandi­navien i den yttersta tiden.
Nu håller dessa profetiska syner på att bli verklighet inför våra ögon!
Minos berättar också för första gången i bokform om sina erfarenheter från norska motståndsrörelsen mot nazismen under andra världskriget och drar historiska paralleller till dagens samhälle.
”Vi får aldrig tro att det inte kan hända igen.
Kampen för människovärdet måste ständigt utkämpas”, säger­ han.
”Låt oss lära av historien!”
I en bok som innehåller en stark upp­maning till medmänsklighet och kärlek till vår nästa kommer Emanuel Minos med ett nödrop till land och människor:
Tag plats! Dörrarna stängs!
Om författaren:
Dr. Emanuel Minos föddes 1925 i dåvarande belgiska Kongo.
Hans biologiske far var grek och hans mor av egyptisk härkomst.
Som liten adopterades han av en norsk missionärsfamilj och kom som ett av de första adoptivbarnen till Norge 1930.
Redan från femårsåldern har han varit predikant och fört vidare pingstarvet från T. B. Barratt och Lewi Pethrus, som han kände väl.
Få är så välkända över hela kristenheten i Norge och resten av Norden som Emanuel Minos. Minos deltog under andra världskriget i mot ståndsrörelsen och studerade senare vid Oxforduniversitetet i England och tog även en doktorsgrad i teologi i Tennessee i USA.
År 1995 mottog Minos Nordstjärnemedaljen av Kung Carl XVI Gustaf för sin kristna,
kulturella och sociala insats i det svenska samhället.
Emanuel Minos är gift med Aase.
Tillsammans har de tre barn och en rad barnbarn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...